برگزاری کنسرت استاد «ناصر وحدتی»توسط موسسه فرهنگی هنری ایماژ

Holding a concert by “Nasser Vahdati” by Image Cultural Institute

تیر ۱۴۰۲

زمان :۱۲ و ۱۳  تیر ماه  ۱۴۰۲

مکان:رودسر-سالن شهید آوینی

خریداینترنتی بلیت از سایت:Iranconcert.com

روبط عمومی :
۰۹۹۱۶۴۲۳۸۴۸