برگزاری “ارکستر ملی گیلان” با همکاری گروه کُر شهر باران توسط موسسه ایماژ

Held by “Gilan National Orchestra” in cooperation with Shahr Baran Choir at Image Institute

اردیبهشت ۱۴۰۳

 

برگزاری “ارکستر ملی گیلان” با همکاری گروه کُر شهر باران

زمان: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

مکان: رشت_ تالار مرکزی