برگزاری کنسرت گروه “مکنون ” توسط موسسه ایماژ

Holding a concert of “Maknoun” group by Image Institute

اردیبهشت ۱۴۰۳

 

زمان اجرا: ۲۶ اردیبهشت  ۱۴۰۳

مکان: رشت -تالار مرکزی رشت

تهیه بلیط : www.iranconcert.com