برگزاری موسیقی سنتی استاد«ناصر وحدتی»توسط موسسه فرهنگی هنری ایماژ

Performing the traditional music of Naser Vahdati by Image Cultural Institute

تیر ۱۴۰۲

زمان :۱۶ تیر ماه  ۱۴۰۲

مکان:رشت-تالار مرکزی

خریداینترنتی بلیت از سایت:Iranconcert.com

روبط عمومی :
۰۹۹۱۶۴۲۳۸۴۸