نمایشگاه نقاشی غزل نیک قلب با عنوان « چشم های دُژَم» در ایماژ

A solo exhibition of Nik Qalb’s lyrical painting titled “Dojam’s Eyes” in Image

اسفند ۱۴۰۲

 

|نمایشگاه انفرادی نقاشی در نگارخانه ایماژ|
• مجموعه آثار نقاشی غزل نیک قلب با عنوان « چشم های دُژَم»
• افتتاحیه : پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۲
• ساعت : ۱۷
• بازدید : از ساعت ۱۷ الی ۲۱
.
.
«می گویند که چشم دریچه روح است،روح افسرده ای که فریاد نشد که بیرون زند از حنجره و چون آتشفشانی که لبریز شده فروریخت از چشم،چشم هایی که دُژَم است»