برگزاری نمایشگاه نقاشی انفرادی «بازتاب خیال» در موسسه ایماژ

Holding the second solo painting exhibition “Reflection of Imagination” at Image Institute

اردیبهشت ۱۴۰۳

 

برگزاری دومین نمایشگاه نقاشی انفرادی « عالیه سادات میر خداوندی»  با عنوان «بازتاب خیال» 

تاریخ: ۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ افتتاحیه ساعت ۱۷ تا ۲۱ شب

مکان برگزاری : رشت- خیابان مطهری _کوچه مطهر_ موسسه فرهنگی هنری ایماژ گیلان