برگزاری کنسرت «رستاک حلاج»توسط موسسه فرهنگی هنری ایماژ

Holding the “Rostak Hallaj” concert by Image Cultural Institute

تیر ۱۴۰۲

زمان :۱۲ تیر ماه  ۱۴۰۲

مکان:زیباکنار-سالن VIP مرکز خرید آرش

خریداینترنتی بلیت از سایت:HonarTicket.com

روبط عمومی :
۰۹۱۱۱۳۴۶۸۶۱