برگزاری کنسرت “سینا صداقت” در شهر رشت توسط موسسه ایماژ

“Sina Sadaqat” concert held in Rasht city by Image Institute

اردیبهشت ۱۴۰۳

 

برگزاری کنسرت “سینا صداقت”

زمان: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

مکان: رشت_ سالن تالار مرکزی