برگزاری کنسرت استاد “ناصر وحدتی” توسط موسسه ایماژ

Holding a concert by professor “Nasser Vahdati” by Image Institute

فروردین ۱۴۰۳

 

 

برگزاری کنسرت استاد  “ناصر وحدتی” در شهر رشت

رشت_تالار مرکزی 

۵ فروردین ۱۴۰۳