برگزاری کنسرت «آرون افشار»توسط موسسه فرهنگی هنری ایماژ

Holding the concert of “Aron Afshar” by Image Cultural Institute

تیر ۱۴۰۲

زمان :۲ تیر ماه  ۱۴۰۲

مکان:لنگرود-سالن لوتوس

خریداینترنتی بلیت از سایت:melotik.com

روبط عمومی :
۰۹۱۱۱۳۴۶۸۶۱