برگزاری کنسرت «ایی هام»توسط موسسه فرهنگی هنری ایماژ

Holding the concert “Ei Ham” by Image Cultural Institute

تیر ۱۴۰۲

 

زمان :۱۰ تیر ماه  ۱۴۰۲

مکان:رشت -سالن مجلل

خریداینترنتی بلیت از سایت:melotik.com

روبط عمومی :
۰۹۱۱۱۳۴۶۸۶۱