برگزاری کنسرت”علی یاسینی”توسط موسسه ایماژ

“Ali Yasini” concert by Image Institute

 آبان ۱۴۰۲

کنسرت “علی یاسینی “

زمان:۱۰ آبان ۱۴۰۲

مکان:منقه ازاد انزلی -سالن همایش های منطقه آزاد انزلی

خرید بلیط:HONARTICKET.COM