نشست تئاتر با موضوع بداعت های تئاتر یونان و روم باستان
•با حضور نیما جهان بین
•کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس/ نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر
• چهارشنبه یکم مردادماه
• ساعت ۱۸:۰۰
• با توجه به شیوع ویروس کرونا این برنامه با رعایت پروتکل های بهداشتی و ظرفیت محدود اجرا میشود لطفا جهت رزرو هماهنگ فرمایید.
📍رشت,خیابان مطهری ,کوچه مطهر ,موسسه فرهنگی هنری ایماژ
• شماره تماس:
/ ۰۱۳۳۲۳۲۴۴۱۰ // ۰۹۹۱۶۴۲۳۸۴۸ /