برگزاری کنسرت ” در هوای بی چگونگی ” سهراب پورناظری و علی قمصری توسط موسسه ایماژ

Holding the concert “Dar Hwaa Bi-Khowan” by Sohrab Pournazari and Ali Qamsari by Image Institute

بهمن ۱۴۰۲

کنسرت ” در هوای بی چگونگی ” سهراب پورناظری و علی قمصری

زمان:۲۹  بهمن ۱۴۰۲ 

مکان:رشت- سالن موسیقی تالار مرکزی رشت

خرید بلیط:IRANCONCERT.COM