برگزاری کنسرت پیانو و تنبک «سامان احتشامی و عمران فروزش» توسط ایماژ

Holding a piano and drum concert by “Saman Ehtashami and Imran Faruzesh” by Image

خرداد ۱۴۰۳

زمان:۳۱ خرداد ۱۴۰۳  ساعت   ۲۱:۳۰

مکان: رشت – تالار مرکزی