برگزاری کنسرت “رضا صادقی” توسط موسسه ایماژ

Holding “Reza Sadeghi” concert by Image Institute

دی ماه ۱۴۰۲

 

کنسرت:”رضا صادقی”

زمان:۲۶ دی  ۱۴۰۲ 

مکان:رشت-تالار مرکزی رشت

خرید بلیط:HONARTICKET.COM

۰۹۱۱۳۴۸۷۵۰۱

۰۹۱۲۰۹۱۱۴۹۲