برگزاری کنسرت استاد”داود آزاد” توسط موسسه ایماژ

Holding a concert by the master “Daud Azad” by the Image Institute

دی ماه ۱۴۰۲

 

کنسرت استاد”داود آزاد”

زمان:۲۲ دی  ۱۴۰۲ ساعت: ۲۰

مکان:رشت-تالار مرکزی رشت

خرید بلیط:IRANCONCERT.COM