برگزاری کنسرت استاد “محمود فرضی نژاد” توسط موسسه ایماژ

Holding a concert by Professor “Mahmoud Farzi Nejad” by Image Institute

دی ماه ۱۴۰۲

 

کنسرت استاد “محمود فرضی نژاد”

زمان:۲۱ دی  ۱۴۰۲      ساعت ۰۰ :۲۱

مکان:رشت-تالار مرکزی رشت

خرید بلیط:WWW.IRANCONCERT.COM