| قابـل توجـه هنـرمندان و علاقمندان موسیقی |

• دومین نِشَست آنلاین موسیقی(Live)

◀با حضـور سروش شجاع طلب|کارشناس ارشد موسیقی از دانشگاه تهران| “سُنت و مُدرنیته در موسیقی” .

• پنجـشنبه بیست و یکم فروردین ماه ۱۳۹۹ ساعـت ۲۰