|قابـل توجـه هنـرمندان و علاقمندان موسیقی|

• نشست موسیقی آنلاین (Live)

• با حضـور علی احمدی فر
✔آشنایی با مفاهیم و خصوصیات موسیقی

• پنجـشنبه بیست و دوم اسفندماه ۹۸ ساعـت ۲۰