|بیست و چهارم بهمن به مناسب سالروز درگذشت بانو فروغ فرخزاد|

“پرواز را به خاطر بسپار”

• اولین نشست آشنایی با ادبیات معاصر با عنوان بررسی آثار و زندگی فروغ فرخزاد همراه با پخش فیلمی مستند اثر ناصر صفاریان و سخنرانی خانم پریسا ایزدی در موسسه فرهنگی هنری ایماژ برگزار شد.