گفتگوی عکاسانه با حضور محمدعلی برنو

 نقد بررسی آثار ارسال شده در جشنواره عکس با موضوع آسیب های اجتماعی انجام گرفت

این همایش در روز چهارشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۹ عصر برگزار شد.