برگزاری کنسرت «فرزاد فرخ»توسط موسسه فرهنگی هنری ایماژ

Held “Farzad Farrokh” concert by Image Cultural Institute

تیر ۱۴۰۱

زمان : ۲۲ تیر ۱۴۰۱

مکان: زیبا کنار-سالن آرش مارکت