نمایشگاه بحران آب «بهاره میراشکریز»

نمایشگاه بحران آب «بهاره میراشکریز» نمایشگاه مجموعه پوستر هنرمند گیلانی با عنوان «بحران آب» در رشت نمایشگاه مجازی انفرادی مجموعه پوستر«بحران آب» از ۲۳ لغایت ۳۰ دی ۱۴۰۱،همزمان در وبسایت و صفحه اینستاگرام گروه هنری رسم، همچنین وبسایت گالری ایماژ رشت برپا می باشد. خالق آثار،هنرمند معاصر ، بهاره میراشکریز بوده و کیوریتور نمایشگاه سمیرا_صفاری … ادامه خواندن نمایشگاه بحران آب «بهاره میراشکریز»