اجرای موسیقی آنلاین دونوازی سه تار و تمبک

Online performance of Setar and Tombak duet music

خرداد ۱۴۰۰