اجرای لایو تکنوازی سه تار«ارژنگ حسینی» در موسسه فرهنگی هنری ایماژ

Live performance of “Arjang Hosseini” setar solo at the Image Cultural and Artistic Institute

مرداد ۱۳۹۹