نمایشگاه گروهی عکس برگزیدگان مسابقه عکس «چشم انداز گیلان»

Group exhibition of photos of the winners of the “Gilan Perspective” photo contest

۵ تیر ۱۴۰۰