نمایشگاه گروهی تصویرسازی «خط و خیال»

Group exhibition of “KHAT VA KHIYAL” illustration

۲۴ مهر ۱۳۹۹