نمایشگاه هنری ،مجموعه‌ی شخصی عیسی چولاندیم تحت عنوان «کنش پیوندی» در ایماژ

Art Exhibition, a personal collection of Jesus Chollandim entitled “KONESH PEIVANDI” in Image

اردیبهشت ۱۴۰۱

عیسی چولاندیم متولد ۱۳۵۵ در خرم‌آباد و دارای مدرک کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه یزد، کارشناسی نقاشی از دانشگاه فردوسی مشهد، بنیانگذار گروه نقاشی کجکوک و گروه هنری مژ است.